Kontakt

Sjedište

Holdina d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 723 900
Fax: 00387 33 658 616
E-mail: Besplatni.telefon@holdina.ba

BESPLATNI TELEFON: 080 02 03 13

Korporativne komunikacije

Korporativne komunikacije planiraju i obavljaju aktivnosti vezane za korporativna sponzorstva i donacije, oglašavanje, izradu kompanijskih štampanih, audio i videomaterijala, kreativnih rješenja, provođenje korporativnih internih i eksternih događanja, poslove protokola i provođenje projekata nastupa na sajmovima, stručnim skupovima i sličnim događanjima u zemlji i inozemstvu te istraživanje tržišta u vezi sa marketinškim komunikacijama.

Korporativne komunikacije pružaju podršku svim organizacijskim jedinicama Društva u provođenju marketinških aktivnosti.

Tel: +387 (0)33 723 933

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

E-mail: Hi.Donacije@holdina.ba; Hi.Sponzorstva@holdina.ba
Tel: +387 (0)33 723 933

Kontakti za novinare:

Svoje upite možete slati na e-mail: Hi.Pr@holdina.ba
tel: +387 (0)33 723 933
fax:+387 (0)33 658 616

Privatni korisnici:

Besplatni telefon: 080 02 03 13

INA kartica - prijava gubitka kartice

U slučaju gubitka INA Kartice, molimo Vas da gubitak odmah dojavite autorizaciji INA
kartice na telefon: +387 33 727 731 i pisano potvrdite na faks: +387 33 712 415 ili na adresu:
INA kartica
Fetaha Bećirbegovića 1a
71000 Sarajevo